บ่อตกปลาหนองใส nongsai fishing park

เครื่องดื่มบ่อตกปลาหนองใส Drinks Menu Nongsai Fishing Park

บ่อตกปลาหนองใส
เครื่องดื่ม

Nongsai Fishing Park
Drinks

เบียร์

บาท
Baht

Beer

ไฮเนเก้น (ขวดเล็ก)

50

Heineken (small)

แซนมิกไลท์ (ขวดเล็ก)

55

San Miguel Light (small)

ลีโอ (ขวดเล็ก)

40

Leo (small)
ลีโอ (ขวดใหญ่)

50

Leo (large)
สิงห์ (ขวดใหญ่)

60

Singha (large)
ช้าง (ขวดใหญ่)

45

Chang (large)
ไทเกอร์ (ขวดเล็ก)

55

Tiger (small)
อาชา (ขวดใหญ่)

40

Archa (large)

แหล้าขวดละ

By the bottle

แสงโสม (ขวดเล็ก)

140

Saeng Som (small)
แสงโสม (ขวดใหญ่)

260

Saeng Som (large)
แม่โคง (ขวดเล็ก)

100

Mekong (small)
100 Pipers

360

100 Pipers
แหล้าขาว (ขวดเล็ก)

50

Local white whiskey (small)
M-150

15

M-150
สปาย

45

Spy

แหล้าอื่นๆ

Shorts

Vodka (Smirnoff)

80

Vodka (Smirnoff)
Vodka (Gilbeys)

70

Vodka (Gilbeys)
Bacardi Rum

80

Bacardi Rum
Beefeater Gin

80

Beefeater Gin

อื่นๆ

Soft Drinks

กาแฟเย็น

25

Iced coffee
กาแฟร้อน

20

Hot coffee
น้ำส้ม

20

Orange juice
น้ำดื่ม (ขวดเล็ก)

10

Water (small)
น้ำดื่ม (ขวดใหญ่)

30

Water (large)
น้ำโซดา (ขวดเล็ก)

10

Soda water (small)
โค้ก (ขวดเล็ก)

15

Coke (small)
โค้ก (ขวดใหญ่)

30

Coke (large)

 

 
 

บ่อตกปลาหนองใส
Nongsai
Fishing Park

 เมนูเว็บไซต์ Site Menu  

 

 


ค้นหาเว็บไซต์: ไทย & อังกฤษ
  Site Search: Thai & English